Skip to content
Trang chủ » Top 70 สร้าง New Folder ไม่ได้ Update

Top 70 สร้าง New Folder ไม่ได้ Update

แก้คลิกขวาแล้วไม่มีให้สร้าง New Folder [ Win 11 | 10 | 8 | 7

แก้คลิกขวาแล้วไม่มีให้สร้าง New Folder [ Win 11 | 10 | 8 | 7

สร้าง New Folder ไม่ได้ใน Windows 10 และ Windows 11: วิธีแก้ปัญหาและแนะนำการใช้งาน

เหตุผลที่ไม่สามารถสร้าง New Folder ได้

การสร้าง New Folder (โฟลเดอร์ใหม่) ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ Windows 11 เป็นการกระทำที่ค่อนข้างง่าย แต่บางครั้งผู้ใช้อาจพบปัญหาที่ไม่สามารถสร้าง New Folder ได้ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง นอกจากนี้ยังอาจเป็นเพราะข้อผิดพลาดหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ต่อไปนี้คือเหตุผลที่อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง New Folder ได้:

 1. สิทธิ์การเข้าถึง: ผู้ใช้อาจไม่มีสิทธิ์การสร้างโฟลเดอร์ในพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ในไดรฟ์ C: ที่เป็นไดรฟ์ระบบ หรือในโฟลเดอร์ของผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างโฟลเดอร์

 2. โปรแกรมควบคุมไวรัสหรือโปรแกรมอื่น ๆ: โปรแกรมที่ทำงานในระบบอาจมีผลกระทบต่อการสร้างโฟลเดอร์ โดยอาจทำให้คุณไม่สามารถสร้าง New Folder ได้

 3. ข้อผิดพลาดในระบบไฟล์: ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายในระบบไฟล์ของ Windows อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง New Folder ได้

วิธีแก้ปัญหาการสร้าง New Folder ใน Windows 10 และ Windows 11

หากคุณพบว่าไม่สามารถสร้าง New Folder ได้ใน Windows 10 หรือ Windows 11 คุณสามารถลองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

 1. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Windows: ตรวจสอบว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 11 ในการใช้งาน เนื่องจากขั้นตอนในการแก้ปัญหาอาจแตกต่างกันขึ้นอย่างชัดเจน

 2. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงในพื้นที่ที่ต้องการสร้าง New Folder: ในบางครั้งสิทธิ์การเข้าถึงในพื้นที่ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์อาจถูกจำกัด ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการสร้างโฟลเดอร์ในที่ที่คุณต้องการ

 3. แก้ไขการตั้งค่าในระบบที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้าง New Folder: บางครั้งการตั้งค่าในระบบอาจส่งผลกระทบให้คุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้ คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าในระบบและทำการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 4. ตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมไวรัสหรือโปรแกรมอื่น ๆ ทำงานอยู่: บางครั้งโปรแกรมควบคุมไวรัสหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ในพื้นหลังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถสร้าง New Folder ได้ คุณควรพยายามปิดโปรแกรมเหล่านี้และลองสร้างโฟลเดอร์อีกครั้ง

 5. การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟล์ของ Windows: ในบางกรณีระบบไฟล์ของ Windows อาจเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ ของ Windows เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมได้ อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวอาจต้องการความระมัดระวัง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อระบบได้

 6. ใช้คำสั่ง Run ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น: คุณสามารถใช้คำสั่ง “Run” เพื่อเปิดหน้าต่าง “Run” และกรอกคำสั่ง “cmd” เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรมคอมมานด์ จากนั้นคุณสามารถใช้คำสั่ง “sfc /scannow” เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมไฟล์ของระบบ

 7. ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Shell Extensions: Shell Extensions เป็นส่วนขยายของ Windows Explorer ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างโฟลเดอร์ คุณสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Shell Extensions เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหานี้

 8. อัปเดตแพทช์และอัปเดตของ Windows: อัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณเป็นประจำเพื่อให้คุณได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดและฟิกค์ความปลอดภัยที่สำคัญ แนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบหากมีการอัปเดตใหม่ที่มีอยู่

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. ทำไมฉันไม่สามารถสร้าง New Folder ใน Windows 10 หรือ Windows 11 ได้?
การไม่สามารถสร้าง New Folder อาจเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น สิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัด ข้อผิดพลาดในระบบไฟล์ โปรแกรมควบคุมไวรัสหรือโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในพื้นหลัง หรือความไม่เข้ากันได้ของ Shell Extensions เป็นต้น

2. ขอแนะนำวิธีให้เปิดใช้งาน New Folder อย่างง่ายใน Windows 10 หรือ Windows 11 ค่ะ
การสร้าง New Folder ใน Windows 10 หรือ Windows 11 มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

 • ให้คลิกขวาที่พื้นที่ที่คุณต้องการสร้าง New Folder
 • เลือก “New” จากเมนูที่แสดงขึ้น
 • เลือก “Folder” และตั้งชื่อให้กับโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

3. จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเสริมหรือคำสั่งซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาเมื่อไม่สามารถสร้าง New Folder ได้หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเสริมหรือคำสั่งซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในส่วนมากการปิดโปรแกรมควบคุมไวรัส ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง และอัปเดตระบบปฏิบัติการสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่หากยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ควรหาวิธีแก้ปัญหาเพิ่มเติมหรือพิจารณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ

4. ข้อมูลหายหรือถูกลบหลายโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกัน ควรทำอย่างไร?
หากคุณพบว่าข้อมูลหายหรือถูกลบหลายโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกัน ควรทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลบโดยไม่ไตร่ตรอง หากแน่ใจว่าข้อมูลหายไปจริง คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์กู้ข้อมูลหรือบริการกู้ข้อมูลจากซัพพอร์ตที่เกี่ยวข้องเพื่อพยายามกู้ข้อมูลที่สูญหายคืนมา

5. ควรเตรียมอะไรก่อนที่จะทำการซ่อมแซมระบบไฟล์ของ Windows?
ก่อนที่จะซ่อมแซมระบบไฟล์ของ Windows ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ของคุณเสมอ นอกจากนี้ยังควรทำการคัดลอกแฟ้มไฟล์สำคัญไปยังอุปกรณ์สำรองเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่สูญหายหากเกิดความเสียหายระหว่างกระบวนการซ่อมแซม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สร้าง new folder ไม่ได้ New Folder หาย Windows 10, external harddisk สร้าง folder ไม่ได้, วิธี สร้าง new Folder Windows 11, New Folder หาย Windows 11, Folder หาย วิธีแก้, โปรแกรม สร้างโฟลเดอร์, คลิก เข้า โฟลเดอร์ไม่ได้, โฟลเดอร์ User หาย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สร้าง new folder ไม่ได้

แก้คลิกขวาแล้วไม่มีให้สร้าง New Folder [ Win 11 | 10 | 8 | 7
แก้คลิกขวาแล้วไม่มีให้สร้าง New Folder [ Win 11 | 10 | 8 | 7

หมวดหมู่: Top 16 สร้าง New Folder ไม่ได้

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hatgiong360.com

New Folder หาย Windows 10

New Folder หาย Windows 10: วิธีแก้ปัญหาและเพิ่มความสะดวกในการค้นหา

คำเตือน: บทความนี้เน้นเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows 10 เท่านั้น

1. ความเป็นมาของปัญหา New Folder หาย ใน Windows 10

Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่บางครั้งผู้ใช้อาจพบปัญหาที่ไม่สามารถสร้าง “New Folder” หรือโฟลเดอร์ใหม่ใน Windows Explorer ได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ไฟล์ระบบเสียหาย การตั้งค่าผิดพลาด หรือความขัดข้องของโปรแกรมต่าง ๆ ในบทความนี้เราจะมาศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหา New Folder หาย ใน Windows 10 และวิธีเพิ่มความสะดวกในการค้นหาเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น

2. วิธีแก้ปัญหา New Folder หาย ใน Windows 10

2.1 ตรวจสอบว่าได้ทำการตั้งค่าการแสดง New Folder ถูกต้องหรือไม่

การแสดง “New Folder” ใน Windows 10 จะต้องเปิดใช้งานเสมอ ในกรณีที่คุณไม่สามารถสร้าง “New Folder” ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการตั้งค่าการแสดงมันไว้หรือไม่ ทำได้โดยดังนี้:

 1. เปิด Windows Explorer หรือ File Explorer โดยการกดปุ่ม “Windows Key + E” พร้อมกัน
 2. เมื่อเปิดหน้าต่าง Windows Explorer แล้ว คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของหน้าต่างนั้น
 3. เลือก “New” จากเมนูที่แสดงขึ้นมา
 4. ตรวจสอบว่ามี “Folder” แสดงในรายการหรือไม่ หากมีให้คลิกเลือก หากไม่มีให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป

2.2 ใช้คีย์ลัดในการสร้าง New Folder

ในกรณีที่การคลิกขวาแล้วไม่พบ “New Folder” ในรายการ เราสามารถใช้คีย์ลัดในการสร้าง “New Folder” ได้ง่าย ๆ ดังนี้:

 1. คลิกที่พื้นที่ว่างใน Windows Explorer
 2. กดปุ่ม “Ctrl + Shift + N” พร้อมกัน
 3. จะเกิด “New Folder” ขึ้นในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ

2.3 ตรวจสอบความเสียหายของไฟล์ระบบ

ไฟล์ระบบที่เสียหายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ “New Folder” หายไป ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้คำสั่ง “sfc /scannow” เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมไฟล์ระบบที่เสียหาย โดยดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกที่ “Start” และพิมพ์ “cmd” ในกล่องค้นหา
 2. คลิกขวาที่ “Command Prompt” และเลือก “Run as administrator” เพื่อเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ Administrator
 3. ในหน้าต่าง Command Prompt พิมพ์คำสั่ง “sfc /scannow” แล้วกด Enter
 4. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น อาจใช้เวลาสักครู่ หลังจากนั้นรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

2.4 ลองสร้าง New Folder จากคำสั่ง PowerShell

หากยังคงไม่สามารถสร้าง “New Folder” ได้ ลองใช้ PowerShell ในการสร้าง “New Folder” ดังนี้:

 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างใน Windows Explorer
 2. เลือก “Open PowerShell window here” จากเมนูที่แสดงขึ้นมา
 3. ในหน้าต่าง PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter:
powershell
New-Item -ItemType Directory -Name "New Folder"
 1. คำสั่งนี้จะสร้าง “New Folder” ในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ

2.5 ตรวจสอบและปรับแต่งการตั้งค่าในระบบ Windows 10

บางครั้งความขัดข้องในการสร้าง “New Folder” อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าในระบบ Windows 10 ที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบและปรับแต่งการตั้งค่าในระบบดังนี้:

 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างใน Windows Explorer และเลือก “Properties”
 2. เมื่อหน้าต่าง “Folder Properties” แสดงขึ้นมา ตรวจสอบในแท็บ “Customize” ว่า “Optimize this folder for” ได้ถูกตั้งค่าเป็นประเภทของเอกสารหรือภาพที่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้เลือก “General items” และคลิก “Apply” แล้ว “OK”

3. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

3.1 ทำไมฉันไม่สามารถสร้าง “New Folder” ใน Windows 10 ได้?

การไม่สามารถสร้าง “New Folder” ใน Windows 10 อาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง ไฟล์ระบบเสียหาย หรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของ Windows Explorer มีข้อบกพร่อง ควรทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนในบทความนี้

3.2 มีวิธีการสร้าง “New Folder” ใน Windows 10 อย่างง่าย ๆ หรือไม่?

ใช่ การสร้าง “New Folder” ใน Windows 10 ง่าย ๆ สามารถทำได้ด้วยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างใน Windows Explorer และเลือก “New” จากนั้นคลิกที่ “Folder” และจะได้ “New Folder” ขึ้นในพื้นที่ปัจจุบัน

3.3 หากไม่พบ “New Folder” ในรายการ ฉันจะแก้ไขอย่างไร?

หากไม่พบ “New Folder” ในรายการ เราสามารถใช้คีย์ลัด “Ctrl + Shift + N” ใน Windows Explorer เพื่อสร้าง “New Folder” ได้ง่าย ๆ และหากยังคงไม่สามารถสร้าง “New Folder” ได้ ควรตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าในระบบ การตรวจสอบไฟล์ระบบที่เสียหาย หรือลองใช้ PowerShell เพื่อสร้าง “New Folder” แทน

4. สรุป

การไม่สามารถสร้าง “New Folder” ใน Windows 10 เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาในบทความนี้ การตรวจสอบและปรับแต่งการตั้งค่าในระบบ การตรวจสอบไฟล์ระบบที่เสียหาย และการใช้ PowerShell เป็นต้น จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง “New Folder” ใน Windows 10 ได้ง่าย ๆ และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบปฏิบัติการของคุณได้

External Harddisk สร้าง Folder ไม่ได้

External Harddisk สร้าง Folder ไม่ได้: สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา

คำอธิบาย:
ฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือ External Harddisk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างได้รับความนิยมในปัจจุบัน การใช้ External Harddisk ช่วยให้เก็บข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการนำไปใช้งานในสถานที่อื่นๆ อย่างง่ายดาย แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งผู้ใช้งานอาจพบเจอปัญหาที่ไม่สามารถสร้าง Folder หรือโฟลเดอร์บน External Harddisk ได้ ในบทความนี้เราจะศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และเพิ่มโอกาสในการเจอหากับ Google Search Rankings ของท่านเพิ่มขึ้น


สาเหตุที่ External Harddisk ไม่สามารถสร้าง Folder ได้

 1. ระบบไฟล์ที่ไม่รองรับ: หนึ่งในสาเหตุที่อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง Folder บน External Harddisk ได้คือ ระบบไฟล์ที่ไม่รองรับ บางครั้ง External Harddisk อาจถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ที่ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ ตัวอย่างของระบบไฟล์ที่ไม่รองรับได้แก่ exFAT หรือ NTFS ซึ่งอาจไม่สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบไฟล์แบบ FAT32 หรือ FAT16

 2. สิทธิ์การเข้าถึง: สิทธิ์การเข้าถึงหมายถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานไฟล์หรือโฟลเดอร์บน External Harddisk ถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ที่เพียงพอในการเข้าถึงและแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้าง คุณอาจไม่สามารถสร้าง Folder ได้

 3. การเชื่อมต่อไม่เสถียร: การเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรอาจทำให้ข้อมูลบน External Harddisk ถูกเสียหายหรือขัดข้อง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสร้าง Folder หรือทำอย่างอื่นบน External Harddisk ได้

 4. ปัญหาฮาร์ดแวร์: อาจมีปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ External Harddisk ไม่สามารถสร้าง Folder หรือทำงานได้ตามปกติ อาจเป็นเพราะอุปกรณ์มีปัญหาด้านการเชื่อมต่อหรือข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคอื่นๆ

 5. ไวรัสและซอฟต์แวร์ที่เสียหาย: ไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เสียหายอาจเข้ามาทำลายหรือทำให้ External Harddisk ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง Folder หรือทำการจัดการข้อมูลอื่นๆ ได้


วิธีการแก้ไขปัญหา External Harddisk ไม่สามารถสร้าง Folder ได้

 1. ตรวจสอบระบบไฟล์: ตรวจสอบระบบไฟล์ของ External Harddisk เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานรองรับระบบไฟล์นั้น หากไม่สามารถใช้งานระบบไฟล์นั้นได้ ลองฟอร์แมต External Harddisk ใหม่ในระบบไฟล์ที่รองรับ

 2. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง: ตรวจสอบและแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงบน External Harddisk เพื่อให้คุณสามารถสร้าง Folder และจัดการข้อมูลได้ตามที่ต้องการ แนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่คุณใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับ External Harddisk

 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ External Harddisk ว่ามีการเสียบต่ออย่างเสถียรหรือไม่ หากเสียบต่อผิดพลาดหรือไม่เสถียร ลองถอดปลั๊กและเสียบต่อใหม่อีกครั้ง

 4. ทำความสะอาด: ความสกปรกบน External Harddisk อาจทำให้มีปัญหาในการสร้าง Folder ลองทำความสะอาดพื้นที่บน External Harddisk ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

 5. ตรวจสอบความเสียหายด้านฮาร์ดแวร์: หากเชื่อมต่อ External Harddisk กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ แล้วยังคงไม่สามารถสร้าง Folder ได้ อาจจะมีปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ ควรนำ External Harddisk ไปตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงที่ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

 6. สแกนไวรัสและซอฟต์แวร์: สแกน External Harddisk เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยจากไวรัสและซอฟต์แวร์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน หากพบซอฟต์แวร์ที่เสียหาย ควรทำการกำจัดหรือซ่อมแซมเพื่อให้ External Harddisk ทำงานได้ปกติ


FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. ทำไม External Harddisk ของฉันไม่สามารถสร้าง Folder ได้?
ตรวจสอบระบบไฟล์ของ External Harddisk ว่ารองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานหรือไม่ หากไม่สามารถใช้งานระบบไฟล์นั้นได้ ลองฟอร์แมต External Harddisk ใหม่ในระบบไฟล์ที่รองรับ

2. มีวิธีการแก้ไขปัญหา External Harddisk ไม่สามารถสร้าง Folder อย่างง่ายๆ ไหม?
ใช่ คุณสามารถลองทำการเสียบต่อ External Harddisk ในพอร์ต USB อื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของ Folder หรือไดเรกทอรีบน External Harddisk ว่ามีสิทธิ์เพียงพอหรือไม่

3. การฟอร์แมต External Harddisk จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปหรือไม่?
ใช่ การฟอร์แมต External Harddisk จะลบข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ ก่อนที่คุณจะทำการฟอร์แมตควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ก่อน

4. ทำไมฉันไม่สามารถเข้าถึง Folder บน External Harddisk ได้?
สิทธิ์การเข้าถึงอาจถูกตั้งค่าให้ใช้งานได้เฉพาะบางคนเท่านั้น ลองตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง Folder ได้

5. หาก External Harddisk ของฉันยังคงไม่สามารถสร้าง Folder หลังจากทำตามทุกขั้นตอนที่แนะนำแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป?
หากคุณได้ทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้วแต่ยังคงไม่สามารถสร้าง Folder ได้ อาจจะมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรืออาจมีเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์ ควรนำ External Harddisk ไปตรวจสอบหรือซ่อมแซมที่ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ:
กรุณาทราบว่าข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงการแนะนำและวิธีการแก้ไขปัญหาที่มักพบเห็น การแก้ไขปัญหาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะและสภาพอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ ควรให้ความสำคัญในการสำรองข้อมูลที่สำคัญเสมอ หากยังไม่แน่ใจหรือมีปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเพื่อให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขที่ถูกต้อง

พบใช่ 42 สร้าง new folder ไม่ได้.

วิธีการสร้างและตั้งชื่อ Folder ใหม่ พร้อมเทคนิคการ Rename ซ่อนชื่อโฟลเดอร์
วิธีการสร้างและตั้งชื่อ Folder ใหม่ พร้อมเทคนิคการ Rename ซ่อนชื่อโฟลเดอร์
ไม่สามารถสร้าง New Folder ใน Ex Harddisk ได้อ่ะครับ - Pantip
ไม่สามารถสร้าง New Folder ใน Ex Harddisk ได้อ่ะครับ – Pantip
ไม่สามารถสร้าง Folder เพื่อเก็บข้อมูลได้ครับ - Pantip
ไม่สามารถสร้าง Folder เพื่อเก็บข้อมูลได้ครับ – Pantip
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ D ต้องทำยังไงครับ - Microsoft Community
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ D ต้องทำยังไงครับ – Microsoft Community
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บงานในไดร์ฟที่ต้องการได้ครับ - Microsoft Community
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บงานในไดร์ฟที่ต้องการได้ครับ – Microsoft Community
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning มหาวิทยาลัยทักษิณ ::
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning มหาวิทยาลัยทักษิณ ::
ขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์ - Youtube
ขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์ – Youtube
การสร้างโฟลเดอร์มีกี่วิธี Windows 10 - Youtube
การสร้างโฟลเดอร์มีกี่วิธี Windows 10 – Youtube
วินโดว์ 10 New Folder หาย - Pantip
วินโดว์ 10 New Folder หาย – Pantip
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Gmail (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Gmail (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
การสร้างโฟลเดอร์ ทีละมาก ๆ – Data Revol
การสร้างโฟลเดอร์ ทีละมาก ๆ – Data Revol
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่ลบไม่ได้ Could Not Find This Item และ Folder In Use – Modify: Technology News
วิธีลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่ลบไม่ได้ Could Not Find This Item และ Folder In Use – Modify: Technology News
ลบไฟล์ไม่ได้ ลบโฟลเดอร์ไม่ได้ ใน Windows 10 / 7 แก้ได้ ลบผ่าน Command - Notebookspec
ลบไฟล์ไม่ได้ ลบโฟลเดอร์ไม่ได้ ใน Windows 10 / 7 แก้ได้ ลบผ่าน Command – Notebookspec
แก้ไข] โฟลเดอร์ข้อมูลไดรฟ์ข้อมูลระบบใหญ่เกินไป - All Things Windows
แก้ไข] โฟลเดอร์ข้อมูลไดรฟ์ข้อมูลระบบใหญ่เกินไป – All Things Windows
แก้คลิกขวาแล้วไม่มีให้สร้าง New Folder [ Win 11 | 10 | 8 | 7 - Youtube
แก้คลิกขวาแล้วไม่มีให้สร้าง New Folder [ Win 11 | 10 | 8 | 7 – Youtube
วิธีแก้ปัญหาเปิดโฟลเดอร์ไม่ได้หรือเปิด Windows Explorer ไม่ได้ ด้วย 2 ขั้นตอนวิธีง่ายๆ
วิธีแก้ปัญหาเปิดโฟลเดอร์ไม่ได้หรือเปิด Windows Explorer ไม่ได้ ด้วย 2 ขั้นตอนวิธีง่ายๆ
การสร้างโฟลเดอร์ ทีละมาก ๆ – Data Revol
การสร้างโฟลเดอร์ ทีละมาก ๆ – Data Revol
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Gmail (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Gmail (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
ต้องการสร้างโฟลเดอร์บนแชร์ไดร์ แต่กำหนดสิทธิ์ห้าม User สร้างโฟลเดอร์ - Pantip
ต้องการสร้างโฟลเดอร์บนแชร์ไดร์ แต่กำหนดสิทธิ์ห้าม User สร้างโฟลเดอร์ – Pantip
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Windows 10 ได้หรือไม่? ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ | Itigic
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Windows 10 ได้หรือไม่? ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ | Itigic
4 เทคนิค สร้างโฟลเดอร์ลับ ปรับแต่งไฟล์ได้ บน Windows 10
4 เทคนิค สร้างโฟลเดอร์ลับ ปรับแต่งไฟล์ได้ บน Windows 10
ลบไฟล์ไม่ได้ Windows 10 กับ 5 วิธีลัด Delete File และโปรแกรม
ลบไฟล์ไม่ได้ Windows 10 กับ 5 วิธีลัด Delete File และโปรแกรม
แก้ปัญหา ไวรัส Shortcut ซ่อน Folder แล้วสร้าง Shortcut ใน Flashdrive - ศูนย์จำหน่ายอะไหล่ บริการซ่อม Notebook Mac Apple By Aspactechnology : Inspired By Lnwshop.Com
แก้ปัญหา ไวรัส Shortcut ซ่อน Folder แล้วสร้าง Shortcut ใน Flashdrive – ศูนย์จำหน่ายอะไหล่ บริการซ่อม Notebook Mac Apple By Aspactechnology : Inspired By Lnwshop.Com
เปลี่ยนสิทธิ์ของไฟล์ โฟลเดอร์ หรือดิสก์บน Mac - Apple การสนับสนุน (Th)
เปลี่ยนสิทธิ์ของไฟล์ โฟลเดอร์ หรือดิสก์บน Mac – Apple การสนับสนุน (Th)
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ New Folder ด้วยการ Click เพียงครั้งเดียว - Youtube
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ New Folder ด้วยการ Click เพียงครั้งเดียว – Youtube
วิธีลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่ลบไม่ได้ Could Not Find This Item และ Folder In Use – Modify: Technology News
วิธีลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่ลบไม่ได้ Could Not Find This Item และ Folder In Use – Modify: Technology News
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ต้องการสร้างโฟลเดอร์บนแชร์ไดร์ แต่กำหนดสิทธิ์ห้าม User สร้างโฟลเดอร์ - Pantip
ต้องการสร้างโฟลเดอร์บนแชร์ไดร์ แต่กำหนดสิทธิ์ห้าม User สร้างโฟลเดอร์ – Pantip
วิธีสร้างโฟลเดอร์ไม่มีชื่อ ไม่แสดงชื่อบนหน้าจอโฮม Iphone สำหรับคนชอบสไตล์คลีน ๆ
วิธีสร้างโฟลเดอร์ไม่มีชื่อ ไม่แสดงชื่อบนหน้าจอโฮม Iphone สำหรับคนชอบสไตล์คลีน ๆ
แบ่งปันโฟลเดอร์ - Dropbox
แบ่งปันโฟลเดอร์ – Dropbox
การสร้าง แก้ไขไฟล์และโฟลเดอร์เอกสารบน Google Drive | Blog | Googledrive, อีเมล์โฮ้สติ้ง, Gmail, ไฟล์และโฟลเดอร์
การสร้าง แก้ไขไฟล์และโฟลเดอร์เอกสารบน Google Drive | Blog | Googledrive, อีเมล์โฮ้สติ้ง, Gmail, ไฟล์และโฟลเดอร์
Google Drive กับ Google Share Drive — กินพื้นที่ใคร ? – Cop Psu It Blog
Google Drive กับ Google Share Drive — กินพื้นที่ใคร ? – Cop Psu It Blog
Techhub] How To จัดการ Onedrive อย่าให้พื้นที่เต็มจนต้องเสียเงินเพิ่ม เวลาที่เราติดตั้ง Windows หรือเพิ่งซื้อคอมมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Windows 10 หรือ 11 จะมี Onedrive ติดมาให้ในเครื่อง ซึ่งค่าเริ่มต้นที่เซ็ตไว้
Techhub] How To จัดการ Onedrive อย่าให้พื้นที่เต็มจนต้องเสียเงินเพิ่ม เวลาที่เราติดตั้ง Windows หรือเพิ่งซื้อคอมมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Windows 10 หรือ 11 จะมี Onedrive ติดมาให้ในเครื่อง ซึ่งค่าเริ่มต้นที่เซ็ตไว้
รายชื่อ File ใน Folder ทั้งหมด | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
รายชื่อ File ใน Folder ทั้งหมด | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
สร้าง Folder เพื่อจัดกลุ่ม Email ใน Outlook - สอนโปรแกรม Outlook ฟรี !
สร้าง Folder เพื่อจัดกลุ่ม Email ใน Outlook – สอนโปรแกรม Outlook ฟรี !
5 เทคนิคทำงานไวขึ้น ด้วยการจัด Folder - Officemate'S Blog!
5 เทคนิคทำงานไวขึ้น ด้วยการจัด Folder – Officemate’S Blog!
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ใน Outlook โดยอัตโนมัติ
วิธีย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ใน Outlook โดยอัตโนมัติ
วิธีสร้างโฟลเดอร์รวมแอป บนหน้าจอมือถือ ☺ |Natcha Channel - Youtube
วิธีสร้างโฟลเดอร์รวมแอป บนหน้าจอมือถือ ☺ |Natcha Channel – Youtube

ลิงค์บทความ: สร้าง new folder ไม่ได้.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สร้าง new folder ไม่ได้.

ดูเพิ่มเติม: https://hatgiong360.com/category/sleep blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *