Skip to content
Trang chủ » สร้างโพลในไลน์: วิธีสร้างแบบสร้างสรรค์ที่ทำให้ผู้ตอบติดใจ!

สร้างโพลในไลน์: วิธีสร้างแบบสร้างสรรค์ที่ทำให้ผู้ตอบติดใจ!

LINE Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create LINE group poll

Line Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create Line Group Poll

สร้างโพลในไลน์: เครื่องมือสำหรับสำรวจความคิดเห็นและให้ข้อมูลตัดสินใจ

1. สร้างโพลในไลน์คืออะไร

สร้างโพลในไลน์คือเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้สร้างแบบสอบถามหรือโหวตต่างๆ ที่สามารถใช้ในกลุ่มหรือในแชทส่วนตัวของตนเองหรือสามารถสร้างโพลในไลน์กลุ่มเพื่อสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มด้วย คุณสามารถกำหนดคำถามและตัวเลือกต่างๆ และให้สมาชิกในกลุ่มหรือเพื่อนๆ มาโหวตตามความเห็นของตนเอง

2. วัตถุประสงค์และการใช้งานของโพลในไลน์

 • สำรวจความคิดเห็นในกลุ่ม: สร้างโพลในไลน์กลุ่มเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นหรือความชื่นชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้นๆ เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกฎระเบียบของกลุ่ม

 • ตัดสินใจในกลุ่ม: ใช้โพลในไลน์กลุ่มเพื่อลดความสับสนหรือไม่ทราบในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เช่น การเลือกสถานที่จัดกิจกรรมหรือเมนูอาหารที่จะสั่งในงานเลี้ยง

 • ทำแบบสำรวจงานวิจัย: สร้างโพลเพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือโครงการ

 • เพิ่มความสนุกสนานในการสนทนา: สร้างโพลในการแชทส่วนตัวเพื่อเล่นเกมหรือสนุกสนานกับเพื่อนๆ ทำให้การสนทนามีความสนุกสนานและน่าสนใจขึ้น

3. ขั้นตอนวิธีการสร้างโพลในไลน์

เมื่อคุณต้องการสร้างโพลในไลน์ คุณสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือกลุ่มที่ต้องการสร้างโพล
 2. แตะไอคอน (+) ที่ด้านล่างของหน้าจอแชท
 3. เลือก “สร้างโพล” จากเมนูต่างๆ
 4. กำหนดคำถามในช่อง “คำถาม” และเพิ่มตัวเลือกในช่อง “ตัวเลือก” โดยสามารถกำหนดตัวเลือกได้หลายตัวเลือก
 5. (ตัวเลือก) หากต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ให้แตะ “เพิ่มตัวเลือก” และกรอกตัวเลือกใหม่
 6. ปรับแต่งตัวเลือกเพิ่มเติมตามที่ต้องการ อาทิเช่น เพิ่มรูปภาพให้กับตัวเลือก เปลี่ยนลำดับตัวเลือก เป็นต้น
 7. (ตัวเลือก) หากต้องการกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขในการโหวต ให้แตะที่ “การตั้งค่า”
 8. เลือก “สร้าง” เพื่อสร้างโพลในไลน์

4. การกำหนดคำถามและตัวเลือกในโพล

เมื่อคุณกำหนดคำถามและตัวเลือกในโพล ควรทำคำถามให้กระชับ ชัดเจน และเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องที่คุณต้องการสอบถาม ทำให้ผู้โหวตเข้าใจและตอบคำถามได้ง่ายๆ

ตัวอย่างเช่น:

 • คำถาม: “คุณชอบอาหารประเภทใดมากที่สุด?”

  • ตัวเลือก: 1) อาหารไทย 2) อาหารญี่ปุ่น 3) อาหารอเมริกา 4) อาหารจีน
 • คำถาม: “คุณคิดว่ากิจกรรมอะไรควรจัดในงานนี้?”

  • ตัวเลือก: 1) การแสดงเพลง 2) การแสดงสด 3) การแข่งขันกีฬา 4) กิจกรรมสันทนาการ

5. การตั้งเวลาและการกำหนดเงื่อนไขในโพล

หากต้องการกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขในการโหวต คุณสามารถทำได้ด้วยการเลือก “การตั้งค่า” หลังจากกำหนดคำถามและตัวเลือกในโพลเสร็จสิ้น

 • การตั้งเวลาโหวต: คุณสามารถกำหนดเวลาที่โพลจะสิ้นสุดและไม่อนุญาตให้มีการโหวตหลังจากเวลาที่กำหนด

 • การกำหนดเงื่อนไขในการโหวต: คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการโหวตเพื่อให้ผู้ใช้ต้องทำบางอย่างก่อนที่จะสามารถโหวตได้ เช่น ต้องตอบคำถามในขั้นตอนแรกก่อน หรือต้องกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการโหวต

6. วิธีการแชร์โพลในไลน์กับผู้ใช้งานอื่น

เมื่อคุณสร้างโพลในไลน์คุณสามารถแชร์โพลนั้นๆ ให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ ได้โดยวิธีการต่อไปนี้:

 • แชร์ในแชทส่วนตัว: คุณสามารถแชร์ลิงก์โพลในแชทส่วนตัวกับเพื่อนๆ โดยคัดลอกลิงก์ที่แสดงในหน้าสร้างโพลและส่งให้กับเพื่อนทางแชท

 • แชร์ในกลุ่ม: หากคุณสร้างโพลในไลน์กลุ่ม คุณสามารถแชร์โพลนั้นให้กับสมาชิกกลุ่มได้โดยตัวเลือก “แชร์ในกลุ่ม” ที่หน้าสร้างโพล จากนั้นเลือกกลุ่มที่ต้องการแชร์

 • แชร์ผ่านลิงก์: คุณยังสามารถแชร์โพลด้วยลิงก์โดยการคัดลอกลิงก์และแชร์ให้กับผู้ใช้งานอื่นที่คุณต้องการ

7. วิธีการดูผลโหวตและสถิติของโพล

เมื่อโพลสิ้นสุดลง คุณสามารถดูผลโหวตและสถิติของโพลได้โดยเข้าไปที่หน้าของโพลที่คุณสร้าง คุณจะเห็นจำนวนผู้โหวตทั้งหมดและสัดส่วนของการโหวตตามตัวเลือกต่างๆ

8. การแก้ไขและลบโพลที่สร้างขึ้น

หากคุณต้องการแก้ไขหรือลบโพลที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถทำได้ดังน

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สร้างโพลในไลน์ สร้างโหวตในไลน์กลุ่ม, สร้างโหวตในไลน์ ไม่ ได้, สร้างโหวตในไลน์ 2565, แก้ไข Poll ใน Line, สร้างโหวตออนไลน์, แอพสร้างโหวต, สร้างโพลโหวต, ทํา โหวตใน ไลน์ pc

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สร้างโพลในไลน์

LINE Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create LINE group poll
LINE Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create LINE group poll

หมวดหมู่: Top 83 สร้างโพลในไลน์

ทำโหวตในกลุ่มไลน์ยังไง

ทำโหวตในกลุ่มไลน์ยังไง: ขั้นตอนและวิธีใช้งานอย่างละเอียด

คำอธิบาย

การใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในปัจจุบัน ซึ่ง LINE ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างกลุ่มหรือกลุ่มแชทที่มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ อย่างไรก็ตามการทำโหวตในกลุ่ม LINE ยังคงเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ค่อนข้างถูกซ่อนเสียหาย แต่มีประโยชน์ในการนำเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกลุ่มหรือสมาชิกเกี่ยวข้อง

ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับขั้นตอนการทำโหวตในกลุ่มไลน์ อธิบายวิธีการสร้างโพลล์ในกลุ่ม LINE ขั้นตอนที่ใช้ในการเพิ่มคำถามและตัวเลือก การตั้งค่าค่าเริ่มต้น การเผยแพร่โพลล์ และการตรวจสอบผลโหวต โดยหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจในการใช้งานฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นี้ในกลุ่ม LINE ของพวกเขา

การสร้างโพลล์ในกลุ่ม LINE

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเมนู “เพิ่มเพื่อน” หรือ “รายชื่อกลุ่ม”

เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน LINE แล้วให้คลิกที่เมนู “เพิ่มเพื่อน” หรือ “รายชื่อกลุ่ม” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอปที่คุณใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกกลุ่มที่ต้องการ

ในหน้า “เพิ่มเพื่อน” หรือ “รายชื่อกลุ่ม” ค้นหาและเลือกกลุ่มที่ต้องการสร้างโพลล์ โดยการคลิกที่ชื่อกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ไอคอน “เพิ่มเติม”

เมื่อเข้าสู่หน้าแชทของกลุ่ม ให้คลิกที่ไอคอน “เพิ่มเติม” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 4: เลือก “เพิ่มโพลล์”

จากนั้นให้คลิกที่ “เพิ่มโพลล์” และจะมีหน้าต่าง “เพิ่มคำถาม” แสดงขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งคำถามและตัวเลือก

ในหน้า “เพิ่มคำถาม” ให้กรอกคำถามที่ต้องการให้ผู้ใช้งานโหวต ตามด้วยตัวเลือกต่าง ๆ ที่คนอื่นสามารถเลือกตอบ โดยการคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มตัวเลือก” เพื่อเพิ่มตัวเลือกใหม่ และสามารถเพิ่มตัวเลือกได้มากถึง 10 ตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าค่าเริ่มต้น

หลังจากกรอกคำถามและตัวเลือกเสร็จสิ้น สามารถตั้งค่าค่าเริ่มต้นที่ต้องการได้ โดยมีตัวเลือกดังนี้

 • แสดงผลโหวตทันที: ผู้ใช้งานจะเห็นผลโหวตทันทีหลังจากที่โหวต
 • แสดงผลโหวตหลังจากสิ้นสุด: ผู้ใช้งานจะเห็นผลโหวตเมื่อโพลล์สิ้นสุด

ขั้นตอนที่ 7: เผยแพร่โพลล์

เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ “สร้าง” เพื่อเผยแพร่โพลล์ในกลุ่ม LINE ที่คุณเลือก

การตรวจสอบผลโหวต

เมื่อโพลล์ได้รับการเผยแพร่ในกลุ่ม LINE สมาชิกกลุ่มจะสามารถเห็นและเข้าร่วมโหวตตามต้องการ ผลโหวตจะแสดงผลอยู่ที่ส่วนของโพลล์ที่มุมขวาของหน้าแชทในกลุ่ม

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. ฉันสามารถสร้างโพลล์ในกลุ่ม LINE ได้หรือไม่?

 • ใช่, คุณสามารถสร้างโพลล์ในกลุ่ม LINE ได้ โดยใช้คำสั่ง “เพิ่มโพลล์” ในเมนู “เพิ่มเติม” ของหน้าแชทของกลุ่ม

2. ฉันสามารถเพิ่มตัวเลือกในโพลล์ได้กี่ตัว?

 • คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกในโพลล์ได้มากถึง 10 ตัวเลือก

3. ผู้ใช้งานสมาชิกในกลุ่มสามารถเห็นผลโหวตได้ทันทีหรือไม่?

 • คุณสามารถตั้งค่าการแสดงผลโหวตในโพลล์ โดยมีตัวเลือก “แสดงผลโหวตทันที” และ “แสดงผลโหวตหลังจากสิ้นสุด”

4. ฉันสามารถเพิ่มโพลล์ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มของฉันได้หรือไม่?

 • ไม่, คุณสามารถสร้างและเผยแพร่โพลล์ในกลุ่ม LINE ที่คุณเป็นสมาชิกเท่านั้น

5. โพลล์ที่สร้างขึ้นมีระยะเวลาในการใช้งานหรือไม่?

 • ไม่, โพลล์ที่คุณสร้างขึ้นจะไม่มีระยะเวลาในการใช้งาน คุณสามารถใช้โพลล์ได้จนกว่าคุณจะเลือกลบหรือปิดใช้งาน

การทำโหวตในกลุ่ม LINE เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนุกและมีประโยชน์ในการเสริมสร้างความคิดเห็นและความสามารถในการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่ม อย่างไรก็ตามควรใช้ฟีเจอร์นี้อย่างเหมาะสมและเป็นสรรพากรในการใช้งานในกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สงบในกลุ่ม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hatgiong360.com

สร้างโหวตในไลน์กลุ่ม

สร้างโหวตในไลน์กลุ่ม: ขั้นตอนและคู่มือที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการค้นหาของ Google

หัวข้อหลัก: สร้างโหวตในไลน์กลุ่ม

คำถามเกี่ยวกับการตั้งโหวตในกลุ่มไลน์ก็มีอยู่เสมอ การที่เราต้องการรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้คนที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่มีความสำคัญในวงการทำงานและกิจกรรมที่มีกลุ่มคนมากมาย และก็ไม่แปลกที่จะมีการใช้แอปพลิเคชันที่ให้ความสะดวกในการสร้างโหวตภายในกลุ่มไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสำรวจความคิดเห็นและทฤษฎีของผู้คนในกลุ่ม บทความนี้จะสอนให้คุณรู้จักกับขั้นตอนการสร้างโหวตในไลน์กลุ่มอย่างละเอียด และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องนี้

สร้างโหวตในไลน์กลุ่ม: ขั้นตอนและวิธีการ

สร้างโหวตในกลุ่มไลน์เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ฟีเจอร์ “โหวต” ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ให้บริการในแอปพลิเคชันไลน์ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกหรือกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นเอง ตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อสร้างโหวตในไลน์กลุ่มของคุณ:

 1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน “ไลน์” ด้วยบัญชีของคุณ แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการสร้างโหวตหรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีอยู่แล้ว

 2. เมื่อเข้าสู่ห้องแชทของกลุ่ม แตะที่ไอคอน “+”

 3. เลือก “โหวต” จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

 4. กำหนดหัวข้อของโหวตและตัวเลือกที่คนอื่นสามารถเลือกได้

 5. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้โหวตค้างอยู่ (ตั้งแต่ 15 นาทีถึง 1 สัปดาห์)

 6. กด “สร้าง” เพื่อสร้างโหวตในกลุ่ม

 7. สมาชิกในกลุ่มก็จะเห็นโหวตที่คุณสร้างขึ้นและสามารถเลือกตัวเลือกที่ตนเองต้องการได้

 8. คุณเองก็สามารถเห็นผลโหวตแบบเรียลไทม์เมื่อมีสมาชิกในกลุ่มที่โหวต

การสร้างโหวตในไลน์กลุ่มมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน ทำให้คุณสามารถรับฟังความคิดเห็นและตอบรับกับกลุ่มของคุณได้อย่างมีส่วนร่วมและหากข้ามความคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้คนในกลุ่มต้องการตอบรับคุณก็อาจพลาดไปกับโอกาสที่ทำให้กลุ่มคุณก้าวไปข้างหน้าได้

การปรับแต่งโหวตในไลน์กลุ่ม

ในแอปพลิเคชันไลน์ คุณสามารถปรับแต่งโหวตของคุณในกลุ่มให้เหมาะสมและน่าสนุกได้ ดังนี้คือวิธีการปรับแต่งโหวตในกลุ่มของคุณ:

 1. การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานเสียง: คุณสามารถตั้งค่าให้เสียงเมื่อมีการโหวตเสียงออกมาหรือไม่ หากคุณต้องการให้โหวตคงเป็นความลับและไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าใครเป็นผู้โหวต สามารถปิดใช้งานเสียงได้

 2. การตั้งเวลาโหวต: คุณสามารถกำหนดเวลาที่ให้โหวตค้างอยู่ ตั้งแต่เวลาใกล้ที่สุดหรือกำหนดเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์และเป้าหมายที่คุณต้องการ

 3. การแสดงผลโหวต: คุณสามารถเลือกว่าจะให้ผู้ใช้ในกลุ่มเห็นผลโหวตแบบเรียลไทม์หรือไม่ การแสดงผลโหวตเรียลไทม์นี้จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มรู้ถึงผลโหวตที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้น

 4. การตั้งชื่อเรื่อง: คุณสามารถตั้งชื่อเรื่องโหวตให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือเป้าหมายของโหวตที่คุณสร้างขึ้น

 5. การกำหนดตัวเลือก: คุณสามารถกำหนดตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ในโหวตของคุณ ควรทำให้ตัวเลือกมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโหวต

 6. การตรวจสอบความถูกต้องของโหวต: คุณสามารถตรวจสอบผลโหวตที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดไว้

 7. การแชร์: คุณสามารถแชร์โหวตที่คุณสร้างขึ้นในกลุ่มของคุณให้ผู้ใช้ในกลุ่มอื่นๆ สามารถเข้าร่วมโหวตได้เช่นกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างโหวตในไลน์กลุ่ม

1. ใครสามารถสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ได้บ้าง?

ผู้ใช้ทุกคนในกลุ่มไลน์สามารถสร้างโหวตได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างกลุ่มหรือสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มใหม่ๆ ที่ได้รับเข้าร่วมกลุ่มไลน์ดังกล่าว

2. โหวตในกลุ่มสามารถแสดงผลให้กับผู้ใช้ทุกคนได้ไหม?

ใช่ คุณสามารถตั้งค่าให้โหวตแสดงผลให้กับผู้ใช้ทุกคนในกลุ่มได้ ทำให้สมาชิกทุกคนสามารถเห็นผลโหวตแบบเรียลไทม์

3. สามารถตั้งเวลาให้โหวตค้างอยู่ได้นานเท่าไร?

คุณสามารถกำหนดเวลาให้โหวตค้างอยู่ตั้งแต่ 15 นาทีถึง 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณต้องการให้โหวตค้างอยู่

4. จำนวนของตัวเลือกในโหวตสามารถกำหนดได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถกำหนดจำนวนตัวเลือกในโหวตได้ ควรกำหนดให้มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเป้าหมายของโหวตที่คุณสร้าง

5. สมาชิกในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นในโหวตได้หรือไม่?

ใช่ สมาชิกในกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นในโหวตที่คุณสร้างขึ้นได้ การแสดงความคิดเห็นจะช่วยเสริมสร้างความสำคัญให้กับโหวตนั้นๆ

สรุป

การสร้างโหวตในกลุ่มไลน์เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนุกและมีประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มของคุณ คุณสามารถปรับแต่งโหวตให้เหมาะสมและน่าสนุกตามเนื้อหาและเป้าหมายที่คุณต้องการ ด้วยขั้นตอนที่ให้ไว้ในบทความนี้ คุณสามารถเริ่มต้นสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ของคุณได้ทันที!

สร้างโหวตในไลน์ ไม่ ได้

สร้างโหวตในไลน์ ไม่ได้: คำแนะนำและข้อมูลอธิบายอย่างละเอียด

หัวข้อหลัก: สร้างโหวตในไลน์ ไม่ได้

คำอธิบาย: บทความนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างโหวตในแชทไลน์ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการตัดสินใจหลากหลายเรื่อง โดยบทความจะอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการสร้างโหวต รวมถึงคุณสมบัติและข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างโหวต โดยมุ่งเน้นให้ความเข้าใจและข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มอันดับในการค้นหาของ Google ของบทความนี้

สร้างโหวตในไลน์: คำแนะนำและข้อมูลอธิบายอย่างละเอียด

ในปัจจุบันทางแชทไลน์ได้เพิ่มฟีเจอร์การสร้างโหวต (Poll) เข้ามาให้กับผู้ใช้งาน เป็นฟีเจอร์ที่มีความน่าสนใจและช่วยให้คุณสามารถสร้างโหวตเพื่อสะสมความคิดเห็นหลากหลายข้อหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่คุณสนใจได้ง่ายขึ้น โหวตในไลน์เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ Line ที่มีประโยชน์ในการประชุมทางออนไลน์หรือแชทกลุ่มทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงความคิดเห็นและทิศทางที่ควรตัดสินใจในเวลาใกล้ๆ ของเวลาจริงได้ด้วย

วิธีการสร้างโหวตในไลน์:

การสร้างโหวตในไลน์นั้นง่ายและสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

 1. เปิดแชทกลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการสร้างโหวต
 2. กดที่ไอคอน “+” ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดเมนูเสริมฟีเจอร์
 3. เลือก “โหวต” จากเมนูฟีเจอร์
 4. กำหนดหัวข้อของโหวตที่ต้องการให้ผู้ใช้โหวต
 5. กำหนดตัวเลือกที่ต้องการให้ผู้ใช้เลือกโหวต โดยกดที่ “เพิ่มตัวเลือก” เพื่อเพิ่มตัวเลือก
 6. กำหนดระยะเวลาการโหวต (หากต้องการ)
 7. กด “สร้าง” เพื่อสร้างโหวตในแชท

เมื่อคุณได้สร้างโหวตเรียบร้อยแล้ว สมาชิกในแชทกลุ่มสามารถเข้าร่วมโหวตโดยการเลือกตัวเลือกที่ต้องการ โดยคะแนนโหวตจะนับรวมกันและแสดงผลที่ตัวเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด

คุณสมบัติและข้อจำกัดของโหวตในไลน์:

คุณสมบัติและข้อจำกัดต่างๆ ของฟีเจอร์สร้างโหวตในไลน์มีดังนี้:

 1. จำนวนตัวเลือก: การสร้างโหวตในไลน์จำกัดจำนวนตัวเลือกที่สามารถเพิ่มได้ภายในหนึ่งครั้ง โดยสูงสุดไม่เกิน 10 ตัวเลือก

 2. ระยะเวลาการโหวต: คุณสามารถกำหนดระยะเวลาในการโหวต ตั้งแต่ 5 นาที ถึง 1 สัปดาห์ หรือไม่กำหนดเวลาโหวตเลยก็ได้

 3. แสดงผล: เมื่อโหวตสิ้นสุดลง ผลโหวตจะแสดงบนหน้าจอของทุกคนในแชท โดยจะแสดงตัวเลือกที่ได้คะแนนสูงสุด

 4. แสดงผลรวม: ฟีเจอร์โหวตจะรวมคะแนนการโหวตจากสมาชิกทุกคนและแสดงผลรวมของคะแนนตามตัวเลือก

 5. ไม่สามารถแก้ไขโหวตหลังจากสร้าง: เมื่อสร้างโหวตแล้ว คุณไม่สามารถแก้ไขหัวข้อหรือตัวเลือกในการโหวตได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนสร้างเสมอ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

 1. สามารถสร้างโหวตในไลน์ได้ที่ไหนบ้าง?
  คุณสามารถสร้างโหวตในไลน์ได้ทั้งในแชทกลุ่มและแชทบุคคล

 2. จำกัดจำนวนตัวเลือกในการสร้างโหวตได้ถึงกี่ตัวเลือก?
  คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกในการสร้างโหวตได้ไม่เกิน 10 ตัวเลือก

 3. สามารถกำหนดระยะเวลาในการโหวตได้หรือไม่?
  ใช่ คุณสามารถกำหนดระยะเวลาในการโหวตตั้งแต่ 5 นาที ถึง 1 สัปดาห์ หรือไม่กำหนดเวลาโหวตก็ได้

 4. หากสร้างโหวตแล้วต้องการแก้ไขหรือเพิ่มตัวเลือกได้หรือไม่?
  ไม่ได้ หลังจากที่คุณสร้างโหวตแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขหัวข้อหรือตัวเลือกในการโหวตได้ ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนสร้างเสมอ

 5. ผู้ใช้ที่ไม่ได้เปิดอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในการโหวตยังสามารถโหวตได้หรือไม่?
  ไม่ได้ หากผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในการโหวต จะไม่สามารถโหวตได้ กรุณาให้ความสำคัญในการกำหนดเวลาโหวต

สรุป

การสร้างโหวตในไลน์เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการประชุมและตัดสินใจในกลุ่มทำงานหรือกลุ่มเพื่อน คุณสามารถสร้างโหวตในไลน์ได้ง่ายๆ โดยเพิ่มตัวเลือกและกำหนดระยะเวลาในการโหวต นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเสียงคะแนนและสามารถเข้าถึงผลโหวตในเวลาจริงได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดการโหวต อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะสร้างโหวตเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างโหวต

พบใช่ 38 สร้างโพลในไลน์.

วิธีการ สร้าง Poll ใน Line
วิธีการ สร้าง Poll ใน Line
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
วิธีการ สร้าง Poll ใน Line
วิธีการ สร้าง Poll ใน Line
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
วิธีตั้งโหวตบน Line ให้เพื่อนช่วยลงความเห็นต่างๆ อย่างง่าย
วิธีตั้งโหวตบน Line ให้เพื่อนช่วยลงความเห็นต่างๆ อย่างง่าย
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
LINE Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create LINE group poll
Line Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create Line Group Poll – Youtube
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ - Youtube
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ – Youtube
วิธีสร้างแบบสอบถาม | วิธีสร้างแบบสอบถามใน Line | วิธีสร้าง Poll ใน Line | วิธีสร้างโหวตใน Line - Youtube
วิธีสร้างแบบสอบถาม | วิธีสร้างแบบสอบถามใน Line | วิธีสร้าง Poll ใน Line | วิธีสร้างโหวตใน Line – Youtube
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ - Youtube
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ – Youtube
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
วิธีสร้างโพลใน Slack
วิธีสร้างโพลใน Slack
วิธีสร้าง Openchat ใน Line – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้าง Openchat ใน Line – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้าง Openchat ใน Line – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้าง Openchat ใน Line – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
How To : ทำ Poll ผ่าน Line สิ้นเดือนนี้กินอะไรคิดไม่ออก ทำโหวตมันซะเลย! – Dailygizmo
วิธีสร้างโหวต จากฟังก์ชั่นใน Line ง่ายๆ รวดเร็ว แต่ทรงพลัง By Somnew - Youtube
วิธีสร้างโหวต จากฟังก์ชั่นใน Line ง่ายๆ รวดเร็ว แต่ทรงพลัง By Somnew – Youtube
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ - Youtube
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ – Youtube
วิธีสร้าง Openchat ใน Line – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้าง Openchat ใน Line – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีใช้ Line@ ตอนที่ 10 : วิธีสร้างโพลแบบสำรวจ - Youtube
วิธีใช้ Line@ ตอนที่ 10 : วิธีสร้างโพลแบบสำรวจ – Youtube
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ - Youtube
Ep.21 สร้างโหวตLine!! สร้างโพลในไลน์ อัปเดต​ใหม่ 2022 |Mambo​ – Youtube
สวนดุสิตโพล' ชี้ประชาชนเกินครึ่งเครียดหลังเสพข่าวโควิด-19
สวนดุสิตโพล’ ชี้ประชาชนเกินครึ่งเครียดหลังเสพข่าวโควิด-19
Line Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create Line Group Poll - Youtube
Line Tips 2019: วิธีสร้างโหวตในกลุ่มไลน์ ให้เพื่อนๆ มาออกความเห็นกัน | Create Line Group Poll – Youtube
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
วิธีสร้างโพลในกลุ่มไลน์พีซี Poll In Group Line Pc – แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ดุสิตโพลเผยก่อนยุบสภา
ดุสิตโพลเผยก่อนยุบสภา “เพื่อไทย” ครองใจคนไทย ส่วน “ก้าวไกล” ตามมาห่างๆ : อินโฟเควสท์

ลิงค์บทความ: สร้างโพลในไลน์.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สร้างโพลในไลน์.

ดูเพิ่มเติม: https://hatgiong360.com/category/sleep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *